Teckna avtal - steg 1 av 3



BASTA-systemet bygger på att deltagande leverantörer själva registrerar de artiklar som klarar systemets egenskapskriterier. Innan detta kan ske tecknar leverantören ett samarbetsavtal med BASTAonline AB varefter leverantören får ett lösenord som ger tillgång till registreringsdelen av systemet. Läs först noga igenom avtalstexten, avtalsvillkoren och de tillhörande egenskapskriterierna och definitionsbilagan innan du sedan går vidare till steg 2.

En utförlig beskrivning av hur du tecknar avtal och registrerar dina artiklar hittar du i leverantörshandledningen:

Definitioner Leverantörshandledning


BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Tel: 08-598 563 00.
Information om Cookies |  © BASTA