Byggsektorn fasar ut farliga ämnen från byggprodukter - BASTA!

Genom att begära besked från dina leverantörer att deras artiklar klarar våra Egenskapskriterier kan du som materialanvändare/inköpare/projektör bidra till att minska användningen av farliga ämnen i byggprodukter. Läs mer om hur du kan bygga med BASTA.

I BASTA-systemet är det leverantörerna som ansvarar för att avgöra om artiklarna klarar våra Egenskapskriterier. Genom att själv registrera dina artiklar i BASTA ger du dina kunder ett klart besked om att du har kontroll över innehållet i artiklarna och att de klarar våra egenskapskrav. Välkommen att teckna avtal med oss!

BASTA-systemet i ett nötskal

Hjärtat i BASTA är Egenskapskriterierna. Kriterierna har antagits av Kretsloppsrådet som en branschgemensam definition av de farliga ämnen som ska fasas ut. De bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH med fokus på utfasning av de ämnen som är allra farligast för hälsa och miljö.

I BASTA vilar ansvaret på leverantörerna att ha god kunskap om i artiklarna innehåll och att avgöra om de klarar Egenskapskriterierna. Vi ställer också ett antal formella kvalitetskrav på leverantörer som vill vara med i BASTA. Det är leverantören själv som ansvarar för att bara artiklar som klarar Egenskapskriterierna finns med i vår databas. För att säkerställa trovärdigheten i systemet gör vi regelbundet revisioner hos de medverkande leverantörerna.

I databasen kan du enkelt söka efter artiklar som klarar våra Egenskapskriterier.BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Tel: 010-788 65 00.
Information om Cookies |  © BASTA